Tin vắn

DUY LINH |

(QNO) - Từ sự đóng góp kinh phí của viên chức và người lao động, Trường Đại học Quảng Nam vừa hỗ trợ máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Trà Leng (Nam Trà My). Trà Leng là địa phương kết nghĩa với nhà trường suốt 20 năm qua.

(QNO) - Từ sự đóng góp kinh phí của viên chức và người lao động, Trường Đại học Quảng Nam vừa hỗ trợ máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Trà Leng (Nam Trà My). Trà Leng là địa phương kết nghĩa với nhà trường suốt 20 năm qua.