Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Phòng LĐ-TB&XH huyện Núi Thành cho biết, Núi Thành đã hỗ trợ hơn 339 triệu đồng cho 151 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Dự kiến tiếp tục chi tiền ăn cho người cách ly tập trung và lao động ngừng việc tại các doanh nghiệp trong tháng 11.2021 với hơn 1,6 tỷ đồng (khoảng 1.550 người).

(QNO) - Phòng LĐ-TB&XH huyện Núi Thành cho biết, Núi Thành đã hỗ trợ hơn 339 triệu đồng cho 151 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Dự kiến tiếp tục chi tiền ăn cho người cách ly tập trung và lao động ngừng việc tại các doanh nghiệp trong tháng 11.2021 với hơn 1,6 tỷ đồng (khoảng 1.550 người).