Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Ông Lê Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Núi Thành thông tin, tối 9.11, qua xét nghiệm địa phương có thêm 3 F0. Trong đó 2 trường hợp là F1 liên quan quán Nắng Garden (thị trấn Núi Thành); 1 trường hợp về từ Đồng Nai đang theo dõi sức khỏe tại nhà và xét nghiệm lần 2 dương tính. Đến sáng 10.11, Núi Thành có tổng cộng 53 F0.

(QNO) - Ông Lê Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Núi Thành thông tin, tối 9.11, qua xét nghiệm địa phương có thêm 3 F0. Trong đó 2 trường hợp là F1 liên quan quán Nắng Garden (thị trấn Núi Thành); 1 trường hợp về từ Đồng Nai đang theo dõi sức khỏe tại nhà và xét nghiệm lần 2 dương tính. Đến sáng 10.11, Núi Thành có tổng cộng 53 F0.