Tin vắn

THÀNH ĐẠT |

(QNO) - Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa trao các vật dụng áo phao, ủng, loa cầm tay, áo mưa phản quang, dung dịch sát khuẩn Cloramin B, dụng cụ nổi… cho các thành viên đội hình thanh niên xung kích phòng chống thiên tai xã Tam Phú, Tam Thăng (TP.Tam Kỳ). Hai xã này thường chịu cảnh ngập úng mỗi khi mưa lớn.

(QNO) - Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa trao các vật dụng áo phao, ủng, loa cầm tay, áo mưa phản quang, dung dịch sát khuẩn Cloramin B, dụng cụ nổi… cho các thành viên đội hình thanh niên xung kích phòng chống thiên tai xã Tam Phú, Tam Thăng (TP.Tam Kỳ). Hai xã này thường chịu cảnh ngập úng mỗi khi mưa lớn.