Tin vắn

HỮU TIẾN |

(QNO) - Từ tiền lương cá nhân hằng tháng, ông Bhling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang trích hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà ở cho gia đình anh Arất Bâu (thôn Zơ Lao, xã Dang). Ngôi nhà vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Đến nay ông Bhling Mia đã hỗ trợ xây dựng 5 nhà ở cho người dân khó khăn trên địa bàn huyện.

(QNO) - Từ tiền lương cá nhân hằng tháng, ông Bhling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang trích hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà ở cho gia đình anh Arất Bâu (thôn Zơ Lao, xã Dang). Ngôi nhà vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Đến nay ông Bhling Mia đã hỗ trợ xây dựng 5 nhà ở cho người dân khó khăn trên địa bàn huyện.