Tin vắn

HỮU TIẾN |

(QNO) - Ông Từ Tự Hỷ - một người con Duy Xuyên đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh vừa trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 3 trường Tiểu học: A Tiêng, Lăng và A Nông (Tây Giang). Qua đó giúp các em có thêm điều kiện để đến trường.

(QNO) - Ông Từ Tự Hỷ - một người con Duy Xuyên đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh vừa trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 3 trường Tiểu học: A Tiêng, Lăng và A Nông (Tây Giang). Qua đó giúp các em có thêm điều kiện để đến trường.