Tin vắn

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng 24.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lãnh (Thăng Bình) bàn giao 2 nhà ở cho hộ gia đình bà Lê Thị Chung (thôn Hiền Phong) và bà Nguyễn Thị Tiệp (thôn Nam Bình Sơn). Đây là 2 hộ nghèo, sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mỗi nhà được Quỹ cứu trợ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng.

* Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị (Thăng Bình) trao máy may công nghiệp trị giá 10 triệu đồng cho chị Trương Thị Thơ (thôn Vinh Huy). Phương tiện sinh kế này giúp chị Thơ nhận đồ về may gia công, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

(QNO) - Sáng 24.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lãnh (Thăng Bình) bàn giao 2 nhà ở cho hộ gia đình bà Lê Thị Chung (thôn Hiền Phong) và bà Nguyễn Thị Tiệp (thôn Nam Bình Sơn). Đây là 2 hộ nghèo, sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mỗi nhà được Quỹ cứu trợ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng.

* Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị (Thăng Bình) trao máy may công nghiệp trị giá 10 triệu đồng cho chị Trương Thị Thơ (thôn Vinh Huy). Phương tiện sinh kế này giúp chị Thơ nhận đồ về may gia công, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.