Tin vắn

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ đối với phi dự án “Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng tại Quảng Nam” do tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ. Dự án hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành và Tam Kỳ (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, triển khai đến hết tháng 7.2022.

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ đối với phi dự án “Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng tại Quảng Nam” do tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ. Dự án hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành và Tam Kỳ (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, triển khai đến hết tháng 7.2022.