Tin vắn

LÊ VĂN HUÂN |

(QNO) - Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 - năm 2021 vừa công bố quyết định tặng 106 giải thưởng cho các đề tài sáng tạo. Quảng Nam đoạt 1 giải ba (tiền thưởng 8 triệu đồng) với mô hình “Thiết bị hỗ trợ tập luyện bóng bàn” của em Đoàn Nguyễn Thanh Triết - Trường THPT Nguyễn Huệ (Núi Thành).

(QNO) - Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 - năm 2021 vừa công bố quyết định tặng 106 giải thưởng cho các đề tài sáng tạo. Quảng Nam đoạt 1 giải ba (tiền thưởng 8 triệu đồng) với mô hình “Thiết bị hỗ trợ tập luyện bóng bàn” của em Đoàn Nguyễn Thanh Triết - Trường THPT Nguyễn Huệ (Núi Thành).