Tin vắn

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 3.12, UBND tỉnh phê duyệt 3 dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư đợt 3.2021, gồm: khu nhà hàng, khách sạn biển Tam Tiến (xã Tam Tiến, Núi Thành) thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm (xã Tiên Hiệp, Tiên Phước) thuộc lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp; nhà máy nước sông Vu Gia (xã Đại Hồng, Đại Lộc) thuộc lĩnh vực khác.

(QNO) - Ngày 3.12, UBND tỉnh phê duyệt 3 dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư đợt 3.2021, gồm: khu nhà hàng, khách sạn biển Tam Tiến (xã Tam Tiến, Núi Thành) thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm (xã Tiên Hiệp, Tiên Phước) thuộc lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp; nhà máy nước sông Vu Gia (xã Đại Hồng, Đại Lộc) thuộc lĩnh vực khác.