Tin vắn

N.DUY - T.NHAN |

(QNO) - Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc (9.12.1937 - 9.12.2021), lãnh đạo huyện vừa đến thăm và tặng quà các đảng viên hơn 70 năm tuổi Đảng, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ.

* Mặt trận huyện Đại Lộc vừa phối hợp Công ty Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh bàn giao 5 nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đại Nghĩa. Bình quân mỗi nhà được công ty hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng; các hội, đoàn thể cũng đóng góp nhiều ngày công lao động.

(QNO) - Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc (9.12.1937 - 9.12.2021), lãnh đạo huyện vừa đến thăm và tặng quà các đảng viên hơn 70 năm tuổi Đảng, các đồng chí là nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ.

* Mặt trận huyện Đại Lộc vừa phối hợp Công ty Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh bàn giao 5 nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đại Nghĩa. Bình quân mỗi nhà được công ty hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng; các hội, đoàn thể cũng đóng góp nhiều ngày công lao động.