Tin vắn

G.BIÊN - V.HÀ |

(QNO) - Chiều 8.12, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình trao giấy ra viện cho 9 người được điều trị khỏi Covid-19 tại cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng ở xã Bình Đào. Cơ sở này tiếp nhận điều trị 21 trường hợp theo phương châm “4 tại chỗ”, đến nay có 10 bệnh nhân khỏi bệnh.

(QNO) - Chiều 8.12, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình trao giấy ra viện cho 9 người được điều trị khỏi Covid-19 tại cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng ở xã Bình Đào. Cơ sở này tiếp nhận điều trị 21 trường hợp theo phương châm “4 tại chỗ”, đến nay có 10 bệnh nhân khỏi bệnh.