Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 13.12, Núi Thành tiếp tục đưa vào hoạt động cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 thứ 2 đặt tại Trường THCS Nguyễn Khuyến (cũ) ở xã Tam Anh Nam với quy mô 120 giường bệnh. Đến nay, cơ sở thứ nhất đặt tại Trung tâm TD-TT huyện tiếp nhận 122 bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, trong đó 43 người đã khỏi bệnh.

(QNO) - Ngày 13.12, Núi Thành tiếp tục đưa vào hoạt động cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 thứ 2 đặt tại Trường THCS Nguyễn Khuyến (cũ) ở xã Tam Anh Nam với quy mô 120 giường bệnh. Đến nay, cơ sở thứ nhất đặt tại Trung tâm TD-TT huyện tiếp nhận 122 bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, trong đó 43 người đã khỏi bệnh.