Tin vắn

QUỐC HẢI |

(QNO) - TP.Hội An dỡ bỏ phong tỏa các tổ 8, 11 và 12 của thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà từ ngày 18.12. Các tổ này có 214 hộ gia đình với 851 nhân khẩu, từ ngày 19.11 có 36 ca F0. Trong thời gian phong tỏa, các hộ dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, nhờ đó dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

(QNO) - TP.Hội An dỡ bỏ phong tỏa các tổ 8, 11 và 12 của thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà từ ngày 18.12. Các tổ này có 214 hộ gia đình với 851 nhân khẩu, từ ngày 19.11 có 36 ca F0. Trong thời gian phong tỏa, các hộ dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, nhờ đó dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.