Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Chiều 21.12, huyện Nông Sơn bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Lượng (thôn Xuân Hòa, xã Phước Ninh) - là thân nhân liệt sĩ và bà Hồ Thị Chương (thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc) - là đối tượng có công cách mạng gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi gia đình được huyện kết nghĩa Thọ Xuân (Thanh Hóa) hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà.

(QNO) - Chiều 21.12, huyện Nông Sơn bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Lượng (thôn Xuân Hòa, xã Phước Ninh) - là thân nhân liệt sĩ và bà Hồ Thị Chương (thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc) - là đối tượng có công cách mạng gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi gia đình được huyện kết nghĩa Thọ Xuân (Thanh Hóa) hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà.