Tin vắn

GIANG BIÊN |

(QNO) - Khu điều trị Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng thứ hai của huyện Thăng Bình vừa được thành lập tại Trạm Y tế xã Bình Phục với quy mô 60 giường bệnh. Thăng Bình giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, huy động lực lượng y tế tư nhân thành lập ê-kíp điều trị. Khu điều trị thứ nhất đã tiếp nhận 97 bệnh nhân, trong đó có 25 bệnh nhân khỏi bệnh.

(QNO) - Khu điều trị Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng thứ hai của huyện Thăng Bình vừa được thành lập tại Trạm Y tế xã Bình Phục với quy mô 60 giường bệnh. Thăng Bình giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, huy động lực lượng y tế tư nhân thành lập ê-kíp điều trị. Khu điều trị thứ nhất đã tiếp nhận 97 bệnh nhân, trong đó có 25 bệnh nhân khỏi bệnh.