Tin vắn

LÊ HIỀN - TUYẾT MAI |

(QNO) - Sáng nay 27.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An vận động Agribank chi nhánh Hội An trao 100 suất quà tết cho người dân các xã, phường: Cẩm Thanh, Cẩm Châu, Cẩm An, Cửa Đại (trị giá 500 nghìn đồng/suất).

* Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh vừa phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đặng Thị Đà ở khối phố Mỹ Xuyên. Kinh phí xây nhà 500 triệu đồng, trong đó Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ 50 triệu đồng.

(QNO) - Sáng nay 27.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An vận động Agribank chi nhánh Hội An trao 100 suất quà tết cho người dân các xã, phường: Cẩm Thanh, Cẩm Châu, Cẩm An, Cửa Đại (trị giá 500 nghìn đồng/suất).

* Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh vừa phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đặng Thị Đà ở khối phố Mỹ Xuyên. Kinh phí xây nhà 500 triệu đồng, trong đó Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ 50 triệu đồng.