Tin vắn

G.BIÊN - T.THỰC |

(QNO) - Chiều 6.2, UBND xã Bình Định Nam (Thăng Bình) trao 51 suất học bổng cho học sinh tiểu học và THCS đạt thành tích học tập loại giỏi (400 nghìn đồng/suất). Toàn bộ kinh phí do nhóm thiện nguyện Hướng về quê hương tại TP.Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ. Dịp này, Hội Sáng tạo khởi nghiệp huyện Thăng Bình ủng hộ Quỹ khuyến học xã Bình Định Nam 5 triệu đồng.

(QNO) - Chiều 6.2, UBND xã Bình Định Nam (Thăng Bình) trao 51 suất học bổng cho học sinh tiểu học và THCS đạt thành tích học tập loại giỏi (400 nghìn đồng/suất). Toàn bộ kinh phí do nhóm thiện nguyện Hướng về quê hương tại TP.Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ. Dịp này, Hội Sáng tạo khởi nghiệp huyện Thăng Bình ủng hộ Quỹ khuyến học xã Bình Định Nam 5 triệu đồng.