Tin vắn

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang vừa trao tặng 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở điều trị Covid-19 của huyện. Trước đó, đơn vị tặng 3 triệu đồng cho lực lượng phòng chống dịch tại chốt kiểm soát K’toong, xã A Vương. Tính đến 7.2, Tây Giang có 239 ca nhiễm Covid-19.

(QNO) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang vừa trao tặng 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở điều trị Covid-19 của huyện. Trước đó, đơn vị tặng 3 triệu đồng cho lực lượng phòng chống dịch tại chốt kiểm soát K’toong, xã A Vương. Tính đến 7.2, Tây Giang có 239 ca nhiễm Covid-19.