Tin vắn

N.QUỲNH - D.HẰNG |

(QNO) - Hội Nông dân thị xã Điện Bàn vừa tổ chức chương trình “Xuân biên giới yêu thương” tại xã Đắc Pre (Nam Giang). Chương trình tặng 260 áo ấm và 10 xe đạp cho học sinh; trao giống cây ăn quả và chăn mền cho 15 hộ dân khó khăn. Tổng kinh phí chương trình gần 100 triệu đồng.

(QNO) - Hội Nông dân thị xã Điện Bàn vừa tổ chức chương trình “Xuân biên giới yêu thương” tại xã Đắc Pre (Nam Giang). Chương trình tặng 260 áo ấm và 10 xe đạp cho học sinh; trao giống cây ăn quả và chăn mền cho 15 hộ dân khó khăn. Tổng kinh phí chương trình gần 100 triệu đồng.