Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 20.2, Câu lạc bộ hoa lan huyện Núi Thành tổ chức chương trình “Tết trồng cây - đưa hoa lan về phố thị”, cấy ghép hơn 100 cây hoa lan lên cây xanh thuộc khuôn viên Trung tâm VH-TT&TT-TH và trụ sở UBND huyện Núi Thành. Qua đó tạo cảnh quan mới lạ, thân thiện với môi trường và góp phần bảo tồn một số giống lan bản địa quý tại địa phương.

(QNO) - Sáng 20.2, Câu lạc bộ hoa lan huyện Núi Thành tổ chức chương trình “Tết trồng cây - đưa hoa lan về phố thị”, cấy ghép hơn 100 cây hoa lan lên cây xanh thuộc khuôn viên Trung tâm VH-TT&TT-TH và trụ sở UBND huyện Núi Thành. Qua đó tạo cảnh quan mới lạ, thân thiện với môi trường và góp phần bảo tồn một số giống lan bản địa quý tại địa phương.