Tin vắn

Đ.HIỆP |

(QNO) - Chung tay cùng bà con Cơ Tu ở huyện Tây Giang đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh kêu gọi được 6.000 khẩu trang, 80 chai cồn y tế, 50 bình xịt sát khuẩn và vừa vận chuyển đến trao tặng bà con.

(QNO) - Chung tay cùng bà con Cơ Tu ở huyện Tây Giang đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh kêu gọi được 6.000 khẩu trang, 80 chai cồn y tế, 50 bình xịt sát khuẩn và vừa vận chuyển đến trao tặng bà con.