Tin vắn

TRẦN HỒNG PHÚC |

(QNO) - Hôm qua 27.2, thông qua Hội Từ thiện Quảng Nam, nhóm bất động sản Kiều Dung - Huỳnh Châu (Đà Nẵng) tặng 400 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại xã Trà Giáp và Trà Ka (Bắc Trà My), mỗi suất gồm 200 nghìn đồng, 10kg gạo cùng nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá đợt trao quà 240 triệu đồng.

(QNO) - Hôm qua 27.2, thông qua Hội Từ thiện Quảng Nam, nhóm bất động sản Kiều Dung - Huỳnh Châu (Đà Nẵng) tặng 400 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại xã Trà Giáp và Trà Ka (Bắc Trà My), mỗi suất gồm 200 nghìn đồng, 10kg gạo cùng nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá đợt trao quà 240 triệu đồng.