Tin vắn

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Tháng 2.2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang tổ chức 7 đợt tuần tra bảo vệ rừng, qua đó tháo gỡ 15 bẫy kẹp, 8 bẫy dây và 3 lưới bắt chim. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, đến nay Tây Giang không xảy ra khai thác gỗ trái phép, phát lấn rừng già, rừng đầu nguồn làm nương rẫy và đặc biệt không xảy ra cháy rừng.

(QNO) - Tháng 2.2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang tổ chức 7 đợt tuần tra bảo vệ rừng, qua đó tháo gỡ 15 bẫy kẹp, 8 bẫy dây và 3 lưới bắt chim. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, đến nay Tây Giang không xảy ra khai thác gỗ trái phép, phát lấn rừng già, rừng đầu nguồn làm nương rẫy và đặc biệt không xảy ra cháy rừng.