Tin vắn

GIANG BIÊN |

(QNO) - Ngày 6.4, Hội LHPN huyện Thăng Bình trao 2 con bò giống sinh sản (trị giá 10 triệu đồng/con) cho 2 hộ phụ nữ nghèo của xã kết nghĩa Phước Trà (Hiệp Đức). Toàn bộ kinh phí do hội viên phụ nữ huyện Thăng Bình đóng góp. Nhiều năm nay, Hội LHPN Thăng Bình duy trì hoạt động trao sinh kế giúp hộ nghèo xã Phước Trà vươn lên thoát nghèo bền vững.

(QNO) - Ngày 6.4, Hội LHPN huyện Thăng Bình trao 2 con bò giống sinh sản (trị giá 10 triệu đồng/con) cho 2 hộ phụ nữ nghèo của xã kết nghĩa Phước Trà (Hiệp Đức). Toàn bộ kinh phí do hội viên phụ nữ huyện Thăng Bình đóng góp. Nhiều năm nay, Hội LHPN Thăng Bình duy trì hoạt động trao sinh kế giúp hộ nghèo xã Phước Trà vươn lên thoát nghèo bền vững.