Tin vắn

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ 1,7 tỷ đồng thực hiện dự án xây mới phòng học và mua sắm trang thiết bị dạy học tại Trường Mẫu giáo Đại Sơn (Đại Lộc) do Tổ chức KFHI tài trợ. Dự án góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giúp xã Đại Sơn hoàn thành tiêu chí trường học trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ 1,7 tỷ đồng thực hiện dự án xây mới phòng học và mua sắm trang thiết bị dạy học tại Trường Mẫu giáo Đại Sơn (Đại Lộc) do Tổ chức KFHI tài trợ. Dự án góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giúp xã Đại Sơn hoàn thành tiêu chí trường học trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” ở xã Đại Sơn

V.A |

(QNO) - Ngày 18.12, Đoàn thanh niên Cụm thi đua khối đồng bằng Công an tỉnh Quảng Nam khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” tại thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn (Đại Lộc).