Tin vắn

TR.NHAN |

(QNO) - Theo Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc, tính đến 30.5 địa phương đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho 2.786 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (đạt 19,68%). Công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, khẩn trương, hiệu quả, không có trường hợp phản ứng và tai biến nặng sau tiêm. Đối với nhóm tuổi từ 12 - 17, đã tiêm mũi 1 cho 12.196 trẻ (99,12%), mũi 2 cho 11.659 trẻ (94,76%).

(QNO) - Theo Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc, tính đến 30.5 địa phương đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho 2.786 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (đạt 19,68%). Công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, khẩn trương, hiệu quả, không có trường hợp phản ứng và tai biến nặng sau tiêm. Đối với nhóm tuổi từ 12 - 17, đã tiêm mũi 1 cho 12.196 trẻ (99,12%), mũi 2 cho 11.659 trẻ (94,76%).