Tin vắn

HẠO NHIÊM |

(QNO) - Sáng 5.6, UBND phường Hòa Hương (Tam Kỳ) phối hợp Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tổ chức dọn vệ sinh bờ kè sông Bàn Thạch với chiều dài hơn 2km. Toàn bộ rác thải được Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vận chuyển xử lý đúng nơi quy định. UBND phường Hòa Hương cũng vận động người dân không tái diễn tình trạng vứt rác bừa bãi dọc bờ kè sông Bàn Thạch.

(QNO) - Sáng 5.6, UBND phường Hòa Hương (Tam Kỳ) phối hợp Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tổ chức dọn vệ sinh bờ kè sông Bàn Thạch với chiều dài hơn 2km. Toàn bộ rác thải được Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vận chuyển xử lý đúng nơi quy định. UBND phường Hòa Hương cũng vận động người dân không tái diễn tình trạng vứt rác bừa bãi dọc bờ kè sông Bàn Thạch.