Tin vắn

H.N |

(QNO) - Ngày 4 và 5.6, Khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) tổ chức chương trình “Hè vùng cao - Tình biên giới” tại thôn Voòng (xã Tr’Hy, Tây Giang). Đoàn trao tặng 95 suất quà cho hộ nghèo và nhiều phần quà cho 60 trẻ em thôn Voòng; hớt tóc miễn phí và giao lưu văn nghệ với người dân trong thôn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 50 triệu đồng.

(QNO) - Ngày 4 và 5.6, Khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) tổ chức chương trình “Hè vùng cao - Tình biên giới” tại thôn Voòng (xã Tr’Hy, Tây Giang). Đoàn trao tặng 95 suất quà cho hộ nghèo và nhiều phần quà cho 60 trẻ em thôn Voòng; hớt tóc miễn phí và giao lưu văn nghệ với người dân trong thôn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 50 triệu đồng.