Tin vắn

PHAN THANH HỒNG |

(QNO) - UBND phường Điện Ngọc (Điện Bàn) vừa ra mắt mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm”. Hòm thư đặt tại 13 nhà văn hóa khối phố để tiếp nhận tin tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Hằng tuần sẽ mở các hòm thư để xử lý tin báo của quần chúng, giúp Công an phường nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.

(QNO) - UBND phường Điện Ngọc (Điện Bàn) vừa ra mắt mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm”. Hòm thư đặt tại 13 nhà văn hóa khối phố để tiếp nhận tin tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Hằng tuần sẽ mở các hòm thư để xử lý tin báo của quần chúng, giúp Công an phường nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.