Tin vắn

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng 16.6, lãnh đạo xã Bình Minh (Thăng Bình) đến động viên và trao 5 triệu đồng cho ông Trần Công Hải (thôn Tân An) có tàu cá bị chìm khi neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều (Duy Xuyên). Tàu QNa-94023 (công suất 90CV) của ông Hải chìm lúc 2 giờ 30 sáng 16.6 và hoàn thành trục vớt lúc 7 giờ. Ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

(QNO) - Sáng 16.6, lãnh đạo xã Bình Minh (Thăng Bình) đến động viên và trao 5 triệu đồng cho ông Trần Công Hải (thôn Tân An) có tàu cá bị chìm khi neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều (Duy Xuyên). Tàu QNa-94023 (công suất 90CV) của ông Hải chìm lúc 2 giờ 30 sáng 16.6 và hoàn thành trục vớt lúc 7 giờ. Ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng.