Tin vắn

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên vừa bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Trần Văn Phước (thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh). Tổng kinh phí xây nhà khoảng 200 triệu đồng, trong đó Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Duy Vinh hỗ trợ 5 triệu đồng.

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên vừa bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Trần Văn Phước (thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh). Tổng kinh phí xây nhà khoảng 200 triệu đồng, trong đó Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Duy Vinh hỗ trợ 5 triệu đồng.