Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 28.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành phối hợp Hội đồng hương Núi Thành tại TP.Hồ Chí Minh bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Trần Thị Hồng (thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp), thuộc hộ nghèo. Ngôi nhà có diện tích 60m2, mái lợp tôn, nền lát gạch men với tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó Hội đồng hương Núi Thành tại TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 80 triệu đồng.

(QNO) - Chiều 28.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành phối hợp Hội đồng hương Núi Thành tại TP.Hồ Chí Minh bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Trần Thị Hồng (thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp), thuộc hộ nghèo. Ngôi nhà có diện tích 60m2, mái lợp tôn, nền lát gạch men với tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó Hội đồng hương Núi Thành tại TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 80 triệu đồng.