Tin vắn

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Sáu tháng qua, Ban Quản lý khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn (Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, Duy Xuyên) phối hợp Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam tổ chức 60 đợt tuần tra, truy quét bảo vệ rừng tại lâm phận quản lý. Qua đó phát hiện 3 lán trại, 10 bẫy kẹp, 3 bẫy lò xo, hơn 150 bẫy dây các loại và 1 súng tự chế của các đối tượng vào rừng săn bắt.

(QNO) - Sáu tháng qua, Ban Quản lý khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn (Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, Duy Xuyên) phối hợp Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam tổ chức 60 đợt tuần tra, truy quét bảo vệ rừng tại lâm phận quản lý. Qua đó phát hiện 3 lán trại, 10 bẫy kẹp, 3 bẫy lò xo, hơn 150 bẫy dây các loại và 1 súng tự chế của các đối tượng vào rừng săn bắt.