Tin vắn

GIANG BIÊN |

(QNO) - Đến nay Thăng Bình ghi nhận hơn 510 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại tất cả 22 xã, thị trấn, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2021. Các địa phương có số ca mắc cao như Bình Dương 126 ca, Bình Triều 72, Bình Giang 65, Bình Sa 29, Bình Quý 26, không có trường hợp tử vong. Thăng Bình đã phát hiện và xử lý 13 ổ dịch tại 6 địa phương.

(QNO) - Đến nay Thăng Bình ghi nhận hơn 510 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại tất cả 22 xã, thị trấn, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2021. Các địa phương có số ca mắc cao như Bình Dương 126 ca, Bình Triều 72, Bình Giang 65, Bình Sa 29, Bình Quý 26, không có trường hợp tử vong. Thăng Bình đã phát hiện và xử lý 13 ổ dịch tại 6 địa phương.