Tin vắn

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, ngành kiểm lâm Tây Giang tổ chức 87 đợt tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức 95 đợt kiểm tra và hướng dẫn người dân phát đốt nương rẫy an toàn. Lực lượng chức năng cũng thực hiện 79 đợt tuần tra rừng, tháo gỡ 267 bẫy dây và bẫy kẹp loại lớn, bàn giao 1 cá thể tê tê bị mắc bẫy cho đội cứu hộ; xử lý 5 vụ vi phạm lâm luật.

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, ngành kiểm lâm Tây Giang tổ chức 87 đợt tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức 95 đợt kiểm tra và hướng dẫn người dân phát đốt nương rẫy an toàn. Lực lượng chức năng cũng thực hiện 79 đợt tuần tra rừng, tháo gỡ 267 bẫy dây và bẫy kẹp loại lớn, bàn giao 1 cá thể tê tê bị mắc bẫy cho đội cứu hộ; xử lý 5 vụ vi phạm lâm luật.