Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Tại buổi ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2022 vào cuối tuần qua, tuổi trẻ Nông Sơn đào hố trồng 50 cây hoa anh đào dọc hai bên đường vào di tích lịch sử Dinh Bà Thu Bồn (xã Quế Trung). Tuyến đường hoa này sẽ là điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với di tích Dinh Bà Thu Bồn và lễ hội Bà Thu Bồn được tổ chức vào ngày 10 - 12.2 âm lịch hằng năm.

(QNO) - Tại buổi ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2022 vào cuối tuần qua, tuổi trẻ Nông Sơn đào hố trồng 50 cây hoa anh đào dọc hai bên đường vào di tích lịch sử Dinh Bà Thu Bồn (xã Quế Trung). Tuyến đường hoa này sẽ là điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với di tích Dinh Bà Thu Bồn và lễ hội Bà Thu Bồn được tổ chức vào ngày 10 - 12.2 âm lịch hằng năm.