Tin vắn

LÊ HIỀN |

(QNO) - Sáng 12.7, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho hộ gia đình bà Hồ Thị Thắng (SN 1954, xã Cẩm Hà). Ngôi nhà được nâng cấp, cải tạo với tổng kinh phí 80 triệu đồng do Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An hỗ trợ. Gia đình bà Thắng đang thờ cúng 2 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân bà Thắng là thương binh hạng 4/4.

(QNO) - Sáng 12.7, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho hộ gia đình bà Hồ Thị Thắng (SN 1954, xã Cẩm Hà). Ngôi nhà được nâng cấp, cải tạo với tổng kinh phí 80 triệu đồng do Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An hỗ trợ. Gia đình bà Thắng đang thờ cúng 2 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân bà Thắng là thương binh hạng 4/4.