Tin vắn

GIANG BIÊN |

(QNO) - Hội Cựu chiến binh huyện Thăng Bình vừa trao tặng sổ tiết kiệm cho thương binh Võ Văn Anh (hạng 1/4) và thương binh Lê Văn Xuyến (hạng 3/4, cùng trú xã Bình Triều), mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh xã Bình Triều cũng trao tặng sổ tiết kiệm cho 6 gia đình hội viên khó khăn, mỗi sổ 1 triệu đồng.

(QNO) - Hội Cựu chiến binh huyện Thăng Bình vừa trao tặng sổ tiết kiệm cho thương binh Võ Văn Anh (hạng 1/4) và thương binh Lê Văn Xuyến (hạng 3/4, cùng trú xã Bình Triều), mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh xã Bình Triều cũng trao tặng sổ tiết kiệm cho 6 gia đình hội viên khó khăn, mỗi sổ 1 triệu đồng.

TAGS