Tin vắn

N.HƯNG |

(QNO) - Từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Tiên Phước vừa hỗ trợ 145 triệu đồng để Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ - trầm hương Như Ý mua máy chẻ tăm, máy đánh bóng tăm nhang, máy làm nhang tự động công nghệ cao và máy CNC chạm khắc gỗ trầm hương (tổng kinh phí gần 312 triệu đồng). Hợp tác xã này thành lập vào tháng 3.2022 với 31 thành viên.

(QNO) - Từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Tiên Phước vừa hỗ trợ 145 triệu đồng để Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ - trầm hương Như Ý mua máy chẻ tăm, máy đánh bóng tăm nhang, máy làm nhang tự động công nghệ cao và máy CNC chạm khắc gỗ trầm hương (tổng kinh phí gần 312 triệu đồng). Hợp tác xã này thành lập vào tháng 3.2022 với 31 thành viên.