Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Chiều 4.8, Liên đoàn Lao động huyện Tây Giang bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh Hốih Ăng (xã Lăng). Qua gần 4 tháng thi công, ngôi nhà gỗ khang trang với diện tích 120m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng, trong đó Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 45 triệu đồng.

(QNO) - Chiều 4.8, Liên đoàn Lao động huyện Tây Giang bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh Hốih Ăng (xã Lăng). Qua gần 4 tháng thi công, ngôi nhà gỗ khang trang với diện tích 120m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng, trong đó Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 45 triệu đồng.