Tin vắn

HÀ SẤU |

(QNO) - Nhóm từ thiện “Hand in hand Việt - Hàn” thuộc Đoàn trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) vừa tổ chức chương trình thiện nguyện tại nóc Tu Nương (xã Trà Tập, Nam Trà My) với các hoạt động: làm cầu treo bằng sắt dài 15m trị giá hơn 50 triệu đồng; cải tạo cảnh quan trường học, tặng quà học sinh; tặng giống vật nuôi cho 5 hộ gia đình... Tổng kinh phí đợt thiện nguyện hơn 120 triệu đồng.

(QNO) - Nhóm từ thiện “Hand in hand Việt - Hàn” thuộc Đoàn trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) vừa tổ chức chương trình thiện nguyện tại nóc Tu Nương (xã Trà Tập, Nam Trà My) với các hoạt động: làm cầu treo bằng sắt dài 15m trị giá hơn 50 triệu đồng; cải tạo cảnh quan trường học, tặng quà học sinh; tặng giống vật nuôi cho 5 hộ gia đình... Tổng kinh phí đợt thiện nguyện hơn 120 triệu đồng.