Tin vắn

DUY THÁI |

(QNO) - Chiều 30.8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn phối hợp Mặt trận huyện bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Quá (thôn Lộc Thượng, xã Quế Long), thuộc diện gia đình chính sách. Ngôi nhà xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4, mái lợp ngói, nền lót gạch men với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện và nguồn xã hội hóa.

(QNO) - Chiều 30.8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn phối hợp Mặt trận huyện bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Quá (thôn Lộc Thượng, xã Quế Long), thuộc diện gia đình chính sách. Ngôi nhà xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4, mái lợp ngói, nền lót gạch men với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện và nguồn xã hội hóa.