TIN VẮN

. |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Quảng Nam, xã Duy Châu và xã Duy Sơn vừa nghiệm thu và bàn giao 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện là hộ bà Dương Thị Khoa sống đơn thân, thường xuyên ốm đau (ở thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn) và hộ ông Lương Ngọc Chiến (thôn Tân Thọ, xã Duy Châu) có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí xây dựng mỗi nhà khoảng 200 triệu đồng, trong đó Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Quảng Nam) vận động các nhà hảo tâm mỗi nhà 60 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo năm 2022, Công ty TNHH Phan Ngọc Anh hỗ trợ mỗi nhà 1 vạn gạch, trị giá 11,5 triệu đồng... (TUYẾT MAI)

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Quảng Nam, xã Duy Châu và xã Duy Sơn vừa nghiệm thu và bàn giao 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện là hộ bà Dương Thị Khoa sống đơn thân, thường xuyên ốm đau (ở thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn) và hộ ông Lương Ngọc Chiến (thôn Tân Thọ, xã Duy Châu) có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí xây dựng mỗi nhà khoảng 200 triệu đồng, trong đó Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Quảng Nam) vận động các nhà hảo tâm mỗi nhà 60 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo năm 2022, Công ty TNHH Phan Ngọc Anh hỗ trợ mỗi nhà 1 vạn gạch, trị giá 11,5 triệu đồng... (TUYẾT MAI)