Tin vắn

QUANG HÀ |

(QNO) - Phường Vĩnh Điện (Điện Bàn) vừa phối hợp tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Căn cước công dân và trang bị một số kỹ năng khi bị tấn công, xâm hại cho hơn 100 người dân, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên. Người dân cũng được xem tiểu phẩm giúp nhận biết, chủ động xử lý các tình huống bạo lực thường gặp trong đời sống hằng ngày; nhận thức vai trò của tổ hòa giải cơ sở trong phòng chống bạo lực.

(QNO) - Phường Vĩnh Điện (Điện Bàn) vừa phối hợp tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Căn cước công dân và trang bị một số kỹ năng khi bị tấn công, xâm hại cho hơn 100 người dân, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên. Người dân cũng được xem tiểu phẩm giúp nhận biết, chủ động xử lý các tình huống bạo lực thường gặp trong đời sống hằng ngày; nhận thức vai trò của tổ hòa giải cơ sở trong phòng chống bạo lực.