Tin vắn

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn vừa trao trả lại chiếc điện thoại iPhone XE2022 cho ông Andree (du khách Ý). Trước đó ngày 15.9, anh Nguyễn Phước Ca - nhân viên Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn nhặt được chiếc điện thoại đánh rơi này và bàn giao cho Văn phòng Ban Quản lý. Đầu tháng 8.2022, một nhân viên lái xe của Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cũng nhặt được chiếc điện thoại Samsung đánh rơi và trao trả lại du khách.

(QNO) - Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn vừa trao trả lại chiếc điện thoại iPhone XE2022 cho ông Andree (du khách Ý). Trước đó ngày 15.9, anh Nguyễn Phước Ca - nhân viên Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn nhặt được chiếc điện thoại đánh rơi này và bàn giao cho Văn phòng Ban Quản lý. Đầu tháng 8.2022, một nhân viên lái xe của Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cũng nhặt được chiếc điện thoại Samsung đánh rơi và trao trả lại du khách.