Tin vắn

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Ngày 16 và 17.10, Huyện đoàn Tây Giang huy động 50 thanh niên dùng xe máy chở học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THPT Võ Chí Công (xã A Xan) vượt qua các điểm sạt lở để xuống Trường THPT Tây Giang (trung tâm huyện) tiếp tục học tập. Hiện gần 200 em đã được hỗ trợ. Trước đó, mưa lớn làm sạt lở đất đá xuống khu nội trú học sinh Trường THPT Võ Chí Công nên các em được bố trí xuống học tập tại Trường THPT Tây Giang.

(QNO) - Ngày 16 và 17.10, Huyện đoàn Tây Giang huy động 50 thanh niên dùng xe máy chở học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THPT Võ Chí Công (xã A Xan) vượt qua các điểm sạt lở để xuống Trường THPT Tây Giang (trung tâm huyện) tiếp tục học tập. Hiện gần 200 em đã được hỗ trợ. Trước đó, mưa lớn làm sạt lở đất đá xuống khu nội trú học sinh Trường THPT Võ Chí Công nên các em được bố trí xuống học tập tại Trường THPT Tây Giang.