Tin vắn

PHẠM LỘC |

(QNO) - Ngày 21.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phước (Điện Bàn) bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (thôn Nông Sơn 2). Ngôi nhà có kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng, trong đó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Điện Bàn hỗ trợ 50 triệu đồng. Hoàn cảnh chị Thủy hết sức khó khăn, chồng bị bệnh mất năm 2017, một mình chị nuôi 2 con nhỏ.

(QNO) - Ngày 21.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phước (Điện Bàn) bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (thôn Nông Sơn 2). Ngôi nhà có kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng, trong đó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Điện Bàn hỗ trợ 50 triệu đồng. Hoàn cảnh chị Thủy hết sức khó khăn, chồng bị bệnh mất năm 2017, một mình chị nuôi 2 con nhỏ.