Tin vắn

M.L |

(QNO) - Tin từ Công ty CP Thủy điện A Vương, từ 5 giờ sáng nay 29.10, thủy điện A Vương đã thực hiện giảm hoàn toàn lưu lượng xả về hạ du từ 30m3/s về 0, đóng kín cửa van đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

(QNO) - Tin từ Công ty CP Thủy điện A Vương, từ 5 giờ sáng nay 29.10, thủy điện A Vương đã thực hiện giảm hoàn toàn lưu lượng xả về hạ du từ 30m3/s về 0, đóng kín cửa van đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.