Tin vắn

MINH TÂN |

(QNO) - Báo Thanh niên vừa trao 20 triệu đồng cho 2 gia đình ở xã Bình Sa (Thăng Bình) có nhà bị tốc mái hoàn toàn do bão số 9 (10 triệu đồng/nhà); trao 30 triệu đồng cho xã Bình Sa để hỗ trợ các hộ khác bị thiệt hại. Tại xã Bình Nam, Mặt trận xã kết nối tịnh xá Ngọc Cổ và tịnh xá Ngọc Trung (tỉnh Gia Lai) đến trao 150 suất quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bão số 6 và bão số 9 (400 nghìn đồng/suất).

(QNO) - Báo Thanh niên vừa trao 20 triệu đồng cho 2 gia đình ở xã Bình Sa (Thăng Bình) có nhà bị tốc mái hoàn toàn do bão số 9 (10 triệu đồng/nhà); trao 30 triệu đồng cho xã Bình Sa để hỗ trợ các hộ khác bị thiệt hại. Tại xã Bình Nam, Mặt trận xã kết nối tịnh xá Ngọc Cổ và tịnh xá Ngọc Trung (tỉnh Gia Lai) đến trao 150 suất quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bão số 6 và bão số 9 (400 nghìn đồng/suất).